Základní údaje

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a st. zkušebnictví

Adresa:
Biskupský dvůr 1148/5
110 00, Praha 1
Česká republika
IČO: 48135267
Telefon: +420-221802111
Umístění:PAV Z / 026
Veletrh: MSV

Firma vystavuje na stánku:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

ÚNMZ je rozpočtovou organizací a organizační složkou státu v rezortu MPO zřízen k zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a úkolů v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v EU. K zajištění činností souvisejících s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem zřídil ÚNMZ k 1.1.2018 příspěvkovou organizaci Českou agenturu pro standardizaci. (ČAS)

Obory vystavovatele

Obor: 09.02.16 Normy

Obor: 09.02.17 Certifikace výrobků

Obor: 09.02.29 Zkušebnictví