Základní údaje

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Adresse:
Studentská 2
461 17, Liberec I
Tschechische Republik
ID-Nr.: 46747885
Telefon: +420-485353930
Standort:PAV Z / 127
Messe: MSV

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 09.01.01 Grund- und angewandte Forschung

Produktkategorie: 09.01.01.03 Forschung im Bereich von Nanotechnologien