Základní údaje

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Adresa:
Studentská 2
461 17, Liberec I
Česká republika
IČO: 46747885
Telefon: +420-485353930
Umístění:PAV Z / 127
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu