Základní údaje

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Address:
Studentská 2
461 17, Liberec I
Czech Republic
ID.NO.: 46747885
Phone: +420-485353930
Location:PAV Z / 127
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01.01 Basic and applied research

Product categorie: 09.01.01.03 Research in the field of nanotechnologies