Základní údaje

SVAZ KOVÁREN ČR z.s.

Adresa:
Technologická 372/2
708 00, Ostrava
Česká republika
IČO: 00537616
Telefon: +420-597305808
Umístění:PAV V / 020
Veletrh: MSV

Spoluvystavovatelé:

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

SVAZ KOVÁREN ČR z.s. (SKČR) sdružuje průmyslové kovárny, výrobce strojů a zařízení pro tváření za tepla, obchodní a servisní společnosti, výzkumné ústavy a školy, aktivně působící v oboru. SKČR je řádným členem evropské asociace EUROFORGE, která sdružuje kovárenské spolky z jedenácti zemí.

Obory vystavovatele

Obor: 02.02.02 Volně kované výkovky

Obor: 02.02.03 Zápustkové výkovky

Obor: 09.02.21.02 Informace o trhu