Základní údaje

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Address:
Letná 1/9
042 00, Košice
Slovakia
ID.NO.: 00397610
Phone: +421-556022016
Location:PAV A1 / 021
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01.01 Basic and applied research

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions