Základní údaje

Strojnícka fakulta, STU v Bratislave

Address:
nám. Slobody 17
812 31, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 00397636
Phone: +421-25729654
Location:PAV V / 130
Trade fair: MSV

Company exhibits at stand:

Zväz strojárskeho priemyslu SR

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.34 Schools