Základní údaje

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Adresa:
Hudcova 424/56b
621 00, Brno
Česká republika
IČO: 00001490
Telefon: +420-541120111
Umístění:PAV Z / 026
Veletrh: MSV

Firma vystavuje na stánku:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

SZÚ je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody dle evropské legislativy. Kromě posuzování shody nabízí SZÚ svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a osob, působí jako inspekční orgán, kalibrační laboratoř a nabízí široké spektrum vzdělávacích programů a školení.