Základní údaje

ST COM s.r.o.

Address:
Karlická 451
252 29, Lety
Czech Republic
ID.NO.: 28200373
Phone:
WWW:  
Location:PAV P / 083
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01 Machine tools