Základní údaje

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Adresse:
Vazovova 5
812 43, Bratislava
Slowakei
ID-Nr.:  
Telefon: +421-917470507
Standort:PAV A1 / 030
Messe: MSV

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Slovenská technická univerzita v Bratislave
• už 80 rokov ponúka plnohodnotné univerzitné štúdium a perspektívu zaujímavej práce po jej skončení.
• na 7 fakultách a jednom ústave študovalo v ostatnom akademickom roku 14 286 študentov.
• v roku 2017 riešili jej vedci 334 projektov pre prax a 491 grantových výskumných projektov.
• prostredníctvom Univerzitného technologického inkubátora podporila vznik a rozvoj už viac ako 50 inovatívnych technologických firiem.
• v Times Higher Education World University Ranking 2018 je v prvej tisícke svetových výskumne intenzívnych univerzít.

Zertifikaten

DS Label
ECTS Label

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 09.02.34 Schulen