Základní údaje

SIMAP GROUP, a.s.

Address:
Dolné Pažite 603/97
911 06, Trenčín
Slovakia
ID.NO.: 51185164
Phone: +421-327430472
Location:PAV V / 115
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories