Základní údaje

Shrinktech, s.r.o.

Address:
Hradná 3
945 01, Komárno
Slovakia
ID.NO.: 44488718
Phone: +421-352850070
Location:PAV V / 115
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.60.06 Plastic and metal cable terminals