Základní údaje

SHRINKTECH s.r.o.

Address:
Hradná 3
945 01, Komárno
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-352850070
Location:PAV A1 / 031
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions