Základní údaje

SEZ PLASET s.r.o.

Address:
Hornádska 1
053 42, Krompachy
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-534189111
Location:PAV A1 / 031
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions