CZ

RTD GROUP

Adresa:
Via dei Roveri 34
36011 Arsiero
Itálie
IČO:
Telefon:
+39-445741420
Umístění:
PAV V / 026
Veletrh:
MSV
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

RTD FORGE GROUP je italská firma pokročilá v oblasti tvarování a výroby válcovaných kruhů z oceli nebo superslitin, která se od konkurence odlišuje díky své dynamičnosti, rychlosti a plynulosti v plánování a inovativním přístupem k řešení problémů při výrobě a se zákazníkem. Jsme schopni zacházet s různé druhy materiálů, jako jsou uhlíkové oceli, nízkolegované oceli, nerezové oceli, duplex, super duplex a některé speciální slitiny. Výkovky je možné dodat jak v černě kovaném stavu, tak i předopracované a plně opracované dle výkresu.

Značky vystavovatele

RTD GROUP

02.01.07 Kované oceli

Obory vystavovatele

Obor: 02.01.07

Kované oceli

Obor: 02.01.08

Ušlechtilé oceli