Základní údaje

REFIMA s.r.o.

Address:
Bratislavská 205
916 24, Horná Streda
Slovakia
ID.NO.: 44416920
Phone: +421-917526781
Location:PAV A1 / 030
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.05.12 Rubber seals