Základní údaje

Rathgeber, k.s.

Address:
Nádražní 1402
593 01, Bystřice nad Pernštejnem
Czech Republic
ID.NO.: 60751860
Phone: +420-565555222
Location:PAV V / 091
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.24 Face labels