Základní údaje

Rader

Address:
ul. Bydgoska 188
64-920, Piła
Poland
ID.NO.: 570864578
Phone: +48-672120402
Location:PAV A2 / 032
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.06.01 Truck parts