Základní údaje

QTICS Group

Address:
Váci út 49. 6. emelet
1134, Budapest
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-301642072
Location:PAV V / 035
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories