Státy a regiony
Plochy
Veletrhy
PAV P / 098

Aircom

  • Obor:03.21 Pneumatické prvky

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r.o.
PAV F / 013

Layher AG

  • Obor:03.21 Pneumatické prvky

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
BHV senzory s.r.o.
PAV F / 088

LPW prodejní

  • Obor:03.21.02 Pneumatické motory

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
LPW prodejní, s.r.o.
PAV P / 098

Mindman

  • Obor:03.21 Pneumatické prvky

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r.o.
PAV V / 111

PNEUMAX

http://www.pneumaxspa.com
  • Obor:03.21 Pneumatické prvky

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
PNEUMAX Automation s.r.o.
PAV F / 053

Zimmer Group

  • Obor:03.21 Pneumatické prvky

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
Zimmer Group Slovensko s.r.o.