Státy a regiony
Plochy
Veletrhy
PAV V / 053

FRIGERA

  • Obor:03.22.04 Speciální chladicí a mrazicí zařízení

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
FRIGERA s.r.o.
PAV G1 / 042

ONI-Wärmetrafo

  • Obor:03.22.05 Průmyslové kapalinové chladiče

Veletrh: Plastex

Zastoupená firmou
Korinex s.r.o.