Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Nanokompozity

Vystavovatelé v oboru Nanokompozity:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

PAV A1 / 022

Fakultu strojní ČVUT v Praze tvoří celkem 20 ústavů a vědeckých pracovišť, které ...

Veletrh: MSV