Základní údaje

PALSTAT s.r.o.

Address:
Bucharova 230
543 02, Vrchlabí
Czech Republic
ID.NO.: 48171654
Phone: +420-499421744
Location:PAV F / 026
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

PALSTAT CAQ - system supporting quality process management in plants.

Exhibitor's product categories