Základní údaje

Ningbo Sono Manufacturing Co., Ltd.

Address:
Xikou Industrial Park, Road No. 21 Zengyan Road
Fenghua, Ningbo City
China
ID.NO.:  
Phone: +86-057488866288
Location:PAV V / 058
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories