Základní údaje

MTPP s.r.o.

Address:
Teplická 4
058 01, Poprad
Slovakia
ID.NO.: 44334168
Phone: +421-524781812
+421-917238485
Location:PAV A1 / 031
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.04.01 Accessories of belt and chain drives