Základní údaje

MOTOSAM, a.s.

Adresa:
Kpt. Uhra 57/3
907 01, Myjava
Slovensko
IČO: 36306843
Telefon: +421-346216076
+421-905416838
Umístění:PAV A1 / 031
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Spoločnosť MOTOSAM, a.s., bola založená v roku 1999. Vyrába sústružené diely na sústružníckych automatoch podľa výkresu zákazníka. Diely sa vyrábajú do priemeru 50 mm, materiály sú mosadz, oceľ, antikora a hliník. Strojný park pozostáva z klasických vačkových automatov, viacvretenových automatov Tornos, rôznych CNC automatov, dlhotočných automatov Citizen, pomocných strojov, zváračiek atď. Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečuje tepelné úpravy, povrchové úpravy, balenie, dopravu atď. Spoločnosť je certifikovaná podľa STN EN ISO 9001:2016.

Certifikáty

STN EN ISO 9001:2016

Obory vystavovatele

Obor: 02.04 Kovové obrobky

MOTOSAM, a.s., bola založená v roku 1999. Vyrába sústružené diely na sústružníckych automatoch podľa výkresu zákazníka. Diely sa vyrábajú do priemeru 50 mm, materiály sú mosadz, oceľ, antikora a hliník. Strojný park pozostáva z klasických vačkových automatov, viacvretenových automatov Tornos, rôznych CNC automatov, dlhotočných automatov Citizen, pomocných strojov, zváračiek atď. Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečuje tepelné úpravy, povrchové úpravy, balenie, dopravu atď. Spoločnosť je certifikovaná podľa STN EN ISO 9001:2016.

Obor: 02.04.01 Jemné kovové obrobky

MOTOSAM, a.s., bola založená v roku 1999. Vyrába sústružené diely na sústružníckych automatoch podľa výkresu zákazníka. Diely sa vyrábajú do priemeru 50 mm, materiály sú mosadz, oceľ, antikora a hliník. Strojný park pozostáva z klasických vačkových automatov, viacvretenových automatov Tornos, rôznych CNC automatov, dlhotočných automatov Citizen, pomocných strojov, zváračiek atď. Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečuje tepelné úpravy, povrchové úpravy, balenie, dopravu atď. Spoločnosť je certifikovaná podľa STN EN ISO 9001:2016.

Obor: 02.04.02 Soustružené, frézované, vrtané a ozávitované díly

MOTOSAM, a.s., bola založená v roku 1999. Vyrába sústružené diely na sústružníckych automatoch podľa výkresu zákazníka. Diely sa vyrábajú do priemeru 50 mm, materiály sú mosadz, oceľ, antikora a hliník. Strojný park pozostáva z klasických vačkových automatov, viacvretenových automatov Tornos, rôznych CNC automatov, dlhotočných automatov Citizen, pomocných strojov, zváračiek atď. Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečuje tepelné úpravy, povrchové úpravy, balenie, dopravu atď. Spoločnosť je certifikovaná podľa STN EN ISO 9001:2016.