Základní údaje

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Address:
Hlboká cesta 2
833 36, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 00699021
Phone: +421-259785978
WWW: www.mzv.sk
Location:VP K / 002
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions