Základní údaje

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Address:
Loretánské nám. 101/5
118 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 45769851
Phone: +420-224181111
WWW: www.mzv.cz
Location:VP K / 002
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions