Základní údaje

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Adresse:
Na Františku 32
110 15, Praha 1
Tschechische Republik
ID-Nr.: 47609109
Telefon: +420-224851111
WWW: www.mpo.cz
Standort:PAV P / 011
Messe: MSV

Die Firma befindet sich am Stand:

Česká exportní banka, a.s.

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers