Základní údaje

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Address:
Na Františku 32
110 15, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 47609109
Phone: +420-224851111
WWW: www.mpo.cz
Location:PAV P / 011
Trade fair: MSV

Company exhibits at stand:

Česká exportní banka, a.s.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions