Základní údaje

Microtechnic

Address:
2 Rue du Gabian
98000, Monaco
France
ID.NO.: 683320190
Phone: +420-735757031
Trade fair: Plastex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.04.02 Plastic products