Základní údaje

METALES, s. r. o.

Address:
M. R. Štefánika 44
026 01, Dolný Kubín
Slovakia
ID.NO.: 36388335
Phone: +421-435823470
Location:PAV A1 / 030
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions