Základní údaje

Metal Service Centre - IMC Slovakia, s.r.o.

Address:
Šebešťanová 256
017 01, Považská Bystrica
Slovakia
ID.NO.: 36794597
Phone: +421-424379683
Location:PAV V / 070
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.01.01 Basic metallurgical intermediates

Product categorie: 02.06.02.01 Semi-products of aluminium and aluminium alloys