Základní údaje

Merxu s.r.o.

Address:
Mostní 5552
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 09296573
Phone: +420-731757864
Location:PAV F / 071
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories