Základní údaje

MEDIA/ST, s.r.o.

Address:
Moyzesova 35
010 01, Žilina
Slovakia
ID.NO.: 36380849
Phone: +421-415640370
Location:PAV P / 140
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.23.01 Specialist newspapers and journals