Základní údaje

Mátl & Bula, spol. s r.o.

Address:
Stará Pošta 750
664 61, Rajhrad u Brna
Czech Republic
ID.NO.: 25313568
Phone: +420-547230048
+420-547424424
Location:PAV A2 / 048
Trade fair: MSV

Company exhibits at stand:

EQUICom s.r.o.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.06.03 Battery trucks