Základní údaje

LINZ CENTER OF MECHATRONICS GmbH

Address:
Altenberger Strasse 69
4040, Linz
Austria
ID.NO.:  
Phone: +43-73224686006
Location:PAV V / 117
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories