Základní údaje

Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.

Address:
Dr. Linsinger Straße 23-24
4662, Steyrermühl
Austria
ID.NO.:  
Phone: +43-761388400
Location:PAV V / 107
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01.09.03 Circular sawing machines