Základní údaje

Krošlák, s.r.o.

Address:
č. p. 5
957 05, Nitrianska Blatnica
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-918906698
Location:PAV A1 / 031
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions