Základní údaje

KEBA AG

Adresa:
Gewerbepark Urfahr
4041, Linz
Rakousko
IČO:  
Telefon: +43-73270900

KESAT, a.s.

Adresa:
Jiráskova 65
586 01, Jihlava
Česká republika
Telefon: +420-567310009
Umístění:PAV V / 117
Veletrh: MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Robotická lešticí a brousicí pracoviště, retrofity a modernizace vstřikolisů.