Základní údaje

KEBA AG

Address:
Gewerbepark Urfahr
4041, Linz
Austria
ID.NO.:  
Phone: +43-73270900

KESAT, a.s.

Address:
Jiráskova 65
586 01, Jihlava
Czech Republic
Phone: +420-567310009
Location:PAV V / 117
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Grinding and polishing robotic cells, IMM retrofit.