Základní údaje

JM20 s.r.o.

Address:
5. května 5584/9
722 00, Ostrava - Třebovice
Czech Republic
ID.NO.: 25389971
Phone: +420-724484771
Location:PAV A2 / 038
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

CNC laser cutting of metal plate, CNC bending of metallic materials and CNC milling

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.11.14.04.01 Custom CNC machining