Základní údaje

Jinan Bodor CNC Machine CO., LTD.

Address:
No. 1299, Xinluo Ave Hi-tech Zone Jinan
250000, Shandong
China
ID.NO.:  
Phone: +86-53188690051
Location:PAV Z / 037
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01.17 Laser machine tools