Základní údaje

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Address:
Branišovská 1645/31a
370 05, České Budějovice
Czech Republic
ID.NO.: 60076658
Phone: +420-387774601
+420-777729581
Location:PAV A1 / 023
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.40.09 Devices for fast chemical analysis

Product categorie: 07.43.20.08 Special scientific instruments

Product categorie: 07.43.23 Laboratory microscopes

Product categorie: 07.43.27 Spectrophotometers

Product categorie: 07.43.99 Laboratory and scientific instruments - other

Product categorie: 07.45.11 Product testing equipment

Product categorie: 17.02.04.02 Image processing development systems

Product categorie: 17.02.04.05 Software tools for image processing

Product categorie: 17.02.05.02 On-line monitoring systems

Exhibitor's represented companies

Centrum Telč, Ústav teoretické a aplikované matematiky, Akademie věd, v.v.i.

  • Czech Republic

Donau universitat Krems, Centrum experimentální medicíny

  • Austria

Fachhochschule Oberosterreich& Entwicklungs GmbH

  • Austria

Jihočeská univerzita v ČB, FROV, ÚKS

  • Czech Republic