Základní údaje

JARES Therm, s.r.o.

Address:
Továrenská 49
953 01, Zlaté Moravce
Slovakia
ID.NO.: 44558538
Phone: +421-376421237
Location:PAV V / 115
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.07.01.05 Cooling systems