Základní údaje

ISB Industries

Address:
Via Caponnetto 15
42048, Rubiera (RE)
Italy
ID.NO.:  
Phone: +39-0522621800
Location:PAV F / 084
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.13.13 Bearing seals