Základní údaje

Ing. Vladimír Harazím, CSc. - DREKOMA

Address:
Pražská 636
378 06, Suchdol nad Lužnicí
Czech Republic
ID.NO.: 18299059
Phone: +420-603520148
Location:PAV V / 141
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.01.01 Components for air-conditioning equipment

Product categorie: 08.01.14.03 Air moisteners and demoisteners