Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Obor Software pro simulační výpočty v pružných výrobních systémech

Vystavovatelé v oboru Software pro simulační výpočty v pružných výrobních systémech:

NEXNET, a.s.

PAV P / 049

Veletrh: MSV