Státy a regiony
Plochy
Veletrhy
VP P / 001

Accustrip

  • Obor:11.07.02.10 Zařízení pro filtraci, ultrafiltraci

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
I.K.V., s.r.o.
VP P / 001

HÖSEL

  • Obor:11.07.02.06 Zařízení pro čištění emulze

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
I.K.V., s.r.o.
VP P / 001

LANNER

  • Obor:11.07.02.11 Drtiče třísek

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
I.K.V., s.r.o.
VP P / 001

Odlučovače

  • Obor:11.07.02.08 Zařízení pro odlučování olejů a olejové mlhy

Veletrh: MSV

Zastoupená firmou
Odlučovače s.r.o.