Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Vystavovatelé v oboru Průvlaky:

Tribo Hartstoff GmbH

PAV F / 002

Polotovary nástrojů ze slinutých karbidů. SK - průvlaky, vodítka, lisovací ...

Veletrh: MSV